Sự khác biệt giữa đầu tư và thoái vốn là gì?

Posted on Sat 11 June 2022 in Đầu tư

Là danh từ sự khác biệt giữa đầu tư và thoái vốn là đầu tư là hành động đầu tư, hoặc trạng thái được đầu tư trong khi thoái vốn là việc bán hoặc xử lý khác đối với một số loại tài sản.

Thoái vốn ở cổ phiếu nghĩa là gì?

Thoái vốn là hành vi công ty bán bớt một tài sản. Mặc dù thoái vốn có thể đề cập đến việc bán bất kỳ tài sản nào, nhưng nó được sử dụng phổ biến nhất trong bối cảnh bán một đơn vị kinh doanh ngoài ngành. Thoái vốn có thể được coi là trái ngược trực tiếp của một thương vụ mua lại.

Ngược lại với đầu tư là gì?

Trong tài chính và kinh tế, thoái vốn hay thoái vốn là việc giảm bớt một số loại tài sản cho các mục tiêu tài chính, đạo đức hoặc chính trị hoặc bán một công việc kinh doanh hiện có của một công ty. Thoái vốn ngược lại với một khoản đầu tư.

Tại sao một công ty muốn thoái vốn?

Thông qua việc thoái vốn, một công ty có thể loại bỏ tình trạng dư thừa, nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm chi phí. Các lý do khiến các công ty thoái vốn một phần hoạt động kinh doanh bao gồm phá sản, tái cơ cấu, để huy động tiền mặt hoặc giảm nợ.

Thoái vốn có ngược lại với Invest?

Còn được gọi là thoái vốn, thoái vốn có hiệu quả ngược lại với một khoản đầu tư và thường được thực hiện khi tài sản hoặc bộ phận công ty con đó không hoạt động như mong đợi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, một công ty có thể bị buộc phải bán tài sản do hành động pháp lý hoặc theo quy định.

Ví dụ về thoái vốn là gì?

Ví dụ về việc thoái vốn bao gồm bán quyền sở hữu trí tuệ, mua lại và sáp nhập công ty cũng như thoái vốn theo lệnh của tòa án.

Thoái vốn có lợi cho cổ đông?

Phân tích của Deloitte chỉ ra rằng việc thoái vốn có thể tạo ra lợi nhuận lớn hơn cho cổ đông. Trong khi giá cổ phiếu của cả người bán và người mua đều có xu hướng cao hơn chỉ số tương đối của họ, có một ranh giới mỏng giữa thành công và thất bại.

Chiến lược thoái vốn là gì?

Chiến lược thoái vốn là cách thực hiện khi một ngành kinh doanh cụ thể không hoạt động như mong đợi và trở thành một khoản nợ thay vì tài sản. Các tổ chức cũng có thể chuyển sang chiến lược thoái vốn để ngăn chặn tình trạng mất khả năng thanh toán, giảm các khoản nợ và duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu thấp.

Từ ngược lại với thoái vốn là gì?

Điều gì ngược lại với việc thoái vốn?

áo cover
cho ẩn
giữ đầu tư
giữ duy trì
đề nghị sở hữu